Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij

17 - 28/06/2016

MIASTO NIEWIDZIANE. SPACER Piotr Piechowicz, Marisz Koczorowski / fot. Klaudyna Schubert
GaleriaMIASTO NIEWIDZIANE. SPACER Piotr Piechowicz, Marisz Koczorowski / fot. Klaudyna Schubert

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE DO Akademii Miasta

Animacja, miasto i nowe media są tematami Akademii Miasta, nowego programu Fundacji Malta, który rusza 8 października. Przez 4 weekendy grupa 25 uczestników będzie spotykać się z artystami, animatorami i badaczami z Poznania, innych miast Polski oraz z Holandii i Danii. Na warsztaty można zgłaszać się do 28 września poprzez wypełnienie formularza.

Każdy weekend Akademii zostanie zorganizowany wokół innego tematu, nad którym pracować będziemy podczas praktycznych warsztatów, wykładu zaproszonego gościa na temat najnowszych trendów w rozwoju miast oraz seminarium z lokalnymi artystami i aktywistami.

Podczas warsztatów Holender Hans Venhuizen, pokaże autorską metodę planowania przestrzennego, której punktem wyjścia jest poznanie architektury i kultury mieszkańców poprzez gry. Od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” uczestnicy dowiedzą się jak przeprowadzić badania potrzeb i problemów lokalnej społeczności i przeanalizują sukcesy, i porażki projektów miejskich.

Medialab Katowice nauczy wykorzystywania mediów cyfrowych do badania i tworzenia nowych narracji w miastach. Cykl spotkań zamkną warsztaty z Kennethem A. Balfeltem, duńskim artystą, który wykorzystuje media interaktywne, planowanie przestrzenne i praktyki społeczne w pracy z często marginalizowanymi grupami społecznymi.

Akademia Miasta to projekt realizowany przez Fundację Malta w ramach programu Szkoła Widza, przy wsparciu finansowym Miasta Poznania.

Dla kogo?

Akademia jest programowana z myślą wszystkich zainteresowanych tworzeniem i realizacją społeczno-artystycznych projektów miejskich kierowanych do lokalnych społeczności. Zapraszamy zarówno studentów i absolwentów kierunków artystycznych i humanistycznych, jak i miejskich aktywistów, animatorów, architektów i urbanistów. Zachęcamy także osoby spoza tego grona, zainteresowane miejskimi działaniami. Wasze odmienne doświadczenia mogą się okazać najbardziej unikatowe.

Jak wziąć udział?

Do Akademii Miasta przyjmiemy 25 osób. Rekrutacja odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. W czasie warsztatów przewidziane są lunche i przerwy kawowe, opłata wynosi 120 zł za wszystkie cztery weekendy. Każdy może wziąć udział w otwartych wykładach, prowadzonych w ramach Akademii.

Nabór trwa do 28 września, wyniki ogłosimy 30 września.

Jaką metodą będziemy pracować podczas pierwszej edycji Akademii?

W opracowywaniu projektów społeczno-artystycznych w miastach wykorzystamy metodę prototypowania, która zwykle służy do projektowania produktów i usług. Prototypowanie to cykliczny proces tworzenia, służący do testowania różnych aspektów projektu. Prototypy pozwalają dostrzec niespodziewane zachowania uczestników oraz wyłapać problemy i luki w koncepcji. Nie zawsze muszą przybrać materialną formę – w przypadku projektowania działań, można się posłużyć storyboardem czy rysunkiem ścieżki uczestnika. Ważne, żeby nie zatrzymywać się na etapie słownego opisu i w dowolny sposób zwizualizować pomysł. Jednym z najważniejszych elementów prototypowania jest burza mózgów czyli generowanie jak największej ilości rozwiązań, puszczając wodzę fantazji, bez przywiązywania się do pomysłów, krytykowania i myślenia typu „nie da się”. Prototypowanie skupia uwagę na odbiorcy projektu, a nie samym pomyśle. Dzięki interdyscyplinarnej grupie pozwala spojrzeć na projekt z wielu perspektyw, a dzięki testom, zwiększyć realność powodzenia.

Prototypem jest też sama Akademia Miasta. To pierwsza, pilotażowa odsłona, w ramach której pozwolimy sobie na nieoczywiste połączenia tematów i zapraszanie gości z czasami odległych od siebie obszarów. Poddamy także testom samą metodę prototypowania w projektach społeczno-artystycznych.

Jak przebiegać będzie program weekendów?

Uczestnicy Akademii będą przez dwa miesiące zdobywać wiedzę, wymieniać doświadczenia i pracować nad prototypami projektów. Zajęcia będą się odbywać dwa razy w miesiącu, w weekendy, tak by ułatwić w nich udział osobom spoza Poznania i pracującym zawodowo.

Zjazdy odbywać się będą w terminach: 8-9.10, 22-23.10, 12-13.11 oraz 19-20.11 w siedzibie Fundacji Malta, ul. Ratajczaka 44, w Poznaniu.

Program każdego weekendu skupiony jest wokół praktycznych warsztatów. Ponadto w każdą sobotę zjazdu zaproszony gość zaprezentuje najnowsze trendy w rozwoju miast podczas wykładu. W każdą niedzielę zjazdu spotykać będziemy się z poznańskimi artystami i aktywistami na seminariach. Uczestnikom Akademii zapewniamy lunch oraz przerwy kawowe.

Ramowy harmonogram zjazdów

Soboty:

11.00-18.00 – warsztaty z przerwą na lunch
19:00-20:30 – wykład

Niedziele:

10:00-12:00 – spotkanie z lokalnymi artystami, animatorami i aktywistami
12:00-18:00 – warsztaty z przerwą na lunch

Szczegółowy program zostanie wysłany wraz z potwierdzeniem przyjęcia do Akademii Miasta.

Czy absolwenci otrzymają certyfikat ukończenia?

Wszyscy uczestnicy, którzy wspólnie z grupą przygotują prototyp miejskiego projektu otrzymają certyfikat ukończenia Akademii Miasta. Zakładamy też możliwość realizacji wybranego prototypu w ramach Malta Festival Poznań 2017.

Dlaczego Akademię Miasta organizuje festiwal Malta?

Malta Festival Poznań od ponad 25 lat zamienia przestrzeń publiczną w miejsce spotkań ludzi i realizacji działań artystycznych. Od czterech lat w ramach festiwalu prowadzimy artystyczno-społeczny program Generator Malta. Zainicjowaliśmy działania w kilku ogrodach społecznościowych i zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów artystycznych w przestrzeni publicznej, dedykowanych miastu i jego obywatelom. Podczas Akademii Miasta chcemy dzielić i wymieniać się doświadczeniami i wiedzą.

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE DO Akademii Miasta

Biogramy prowadzących warsztaty

KENNETH A. BALFELT

Jest absolwentem sztuk wizualnych w Goldsmiths College w Londynie, mieszka i pracuje w Danii. W swojej pracy wykorzystuje architekturę, design i nowe media by kształtować przestrzeń społeczną. Tworzy zawsze w oparciu o społeczno-polityczny kontekst, poprzedzając działanie diagnozą lokalnej społeczności. Sprawdza jakie korzyści społeczeństwu może przynieść sztuka, bada także alternatywne struktury, które mogłyby funkcjonować równolegle do kapitalizmu. Swoje projekty realizuje z zespołem badawczym, w którego skład wchodzą socjolog, antropolożka i pracownik socjalny. Podczas trzyletniej pracy w jednym z norweskich więzień, wraz z osadzonymi zaprojektował i zrealizował ideę wspólnego ogrodu, który więźniowie uprawiają do dziś. W jednej z londyńskich dzielnic zamienił opuszczony supermarket w miejsce współpracy lokalnej społeczności i zaproszonych artystów. W kopenhaskim parku razem z jego najczęstszymi bywalcami, pijącymi tam piwo, przez trzy lata tworzył przestrzeń wspólną i bezpieczną także dla innych mieszkańców. Od lat jest też zaangażowany w projekty badawcze dotyczące planowania miast poprzez dialog społeczny.

HANS VENHUIZEN

Holenderski badacz, który analizuje rolę kultury w urbanistyce i planowaniu przestrzennym, odnosząc się również do koncepcji planowania samej kultury. Venhuizen opiera się na ponownym wykorzystaniu istniejącego krajobrazu i wartości kulturowych, i tłumaczy je w odniesieniu do historii, teraźniejszości i przyszłości. Uważa, że w naszym stale zmieniającym się środowisku miejskim może rozwijać się tożsamość, która nie zrodziła się nagle, tylko jest efektem naturalnego kontinuum. Od wielu lat rozwija metodę projektową zwaną „The Making Of” która polega na użyciu mechanizmu gry. Uczestnicy warsztatów mają za zadanie przeanalizować aktualne zagadnienia planowania przestrzennego i proponować pomysły, wnosić sprzeciw, debatować a nawet lobbować za najlepszymi rozwiązaniami. W ten sposób, poprzez zabawę, poznają i uczą się rozwiązywać poważne kwestie publiczne. Dobrze zaprojektowane makieta i reguły gry pozwalają uprościć skomplikowane procesy analityczne, które zwykle towarzyszą procesom zmian, ale też ujawnić życzenia i interesy osób biorących udział w procesie podejmowania decyzji.

TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „Ę”

Od 2002 roku realizuje działania społeczno-kulturalne w całej Polsce, tworząc i promując nowe modele aktywności w sferze kultury. Produkuje kilkanaście projektów artystycznych i społecznych rocznie, a także szkoli, przyznaje dotacje, wydaje książki. Prowadzi trzy linie programowe: „Spółdzielnia młodych twórców” – alternatywne studio produkcyjne, w którym poprzez otwarte pokazy, przeglądy portfolio i wsparcie produkcyjne tworzy warunki do rozwoju młodym twórcom; „Obywatele działają” – laboratorium projektów społeczno-kulturalnych, które umożliwia animatorom realizację własnych przedsięwzięć na skalę dzielnicy, miasta, regionu czy całego kraju; „Otwarty sektor kultury” – think-tank wypracowujący nowe rozwiązania dla kultury, w ramach którego prowadzi projekty partycypacyjne, angażujące pracowników sektora kultury, mieszkańców, badaczy i samorządy lokalne w życie publiczne.

KATARZYNA WALA

Antropolożka kulturowa, badaczka jakościowa, doktorantka etnologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2012 roku Latająca Socjolożka w programie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. W ramach współpracy z Towarzystwem, projektuje i realizuje warsztaty oraz szkolenia dla różnych grup społecznych; prowadzi badania jakościowe, w tym diagnozy i konsultacje społeczne. Opiekunka projektów animacyjnych („OrlikLab”, „Zoom na Rady Seniorów”). Koordynatorka projektu badawczego Wrocław – wejście od podwórza (Katedra Mediacji Sztuki ASP, Europejska Stolica Kultury 2016), Podwórko Gepperta (Fundacja ArtTransparent), projektu animacyjno-edukacyjnego Latające Muzeum Współczesne oraz badań realizowanych wśród osób niewidomych i słabowidzących Fonosfera. W swojej pracy naukowej zajmuje się koncepcjami zamieszkiwania, umiejscowienia i wykluczenia.

MEDIALAB KATOWICE

To eksperymentalny projekt łączący działania twórcze, badawcze i edukacyjne. Uczestnicy interdyscyplinarnych przedsięwzięć na pograniczu sztuki, designu i technologii wykorzystują media cyfrowe do badania miasta i tworzenia nowych narracji dla Katowic. Medialab jest miejscem wymiany pomysłów i wiedzy, spotkań z inspirującymi artystami i projektantami, a także platformą współpracy z twórcami oraz instytucjami z różnych krajów – uczelniami, organizacjami pozarządowymi i firmami sektora kreatywnego. W ramach projektu realizowane są warsztaty, interwencje w przestrzeni publicznej, wystawy, wykłady i dyskusje. Działają także zespoły zadaniowe w obszarze wizualizacji danych, analiz przestrzennych (MapLab) oraz badania miasta za pomocą sensorów i platformy Arduino (SensLab).