Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij

17 - 28/06/2016

1. Akredytacje będą wydawane tylko dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, aktywnie wykonującym zawód.
2. Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy wypełnić formularz akredytacyjny oraz dokonać wyboru wydarzeń festiwalowych, w których chce się uczestniczyć. Jeżeli wybrane wydarzenie grane jest więcej niż raz, należy zaznaczyć tylko jeden termin. Rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie wymagane informacje oraz listę wybranych wydarzeń. Wniosku zawierające kolidujące ze sobą wydarzenia nie będę rozpatrywane.
3. Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa w piątek 3 czerwca 2016 r.
4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.
5. Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne, imienne i pojedyncze. Akredytowani dziennikarze otrzymają od organizatora: plakietkę akredytacyjną uprawniającą do otrzymywania materiałów prasowych i zdjęciowych oraz wsparcia biura prasowego przy obsłudze dziennikarskiej festiwalu, a także wejściówki prasowe na wybrane wydarzenia. Zaznaczenie w tabeli programowej danego spektaklu nie gwarantuje otrzymania wejściówki.
6. Akredytacje dla fotoreporterów/kamerzystów są bezpłatne i imienne. Akredytowani fotoreporterzy/kamerzyści otrzymają od organizatora plakietkę akredytacyjną uprawniającą do fotografowania/filmowania wybranych wydarzeń festiwalowych.
7. Zaznaczenie w tabeli programowej danego wydarzenia nie gwarantuje otrzymania zgody na jego fotografowanie/filmowanie. Fotografowanie/filmowanie wydarzeń festiwalu w tym widowiska na 60. rocznicę Czerwca 1956 wymaga indywidualnych zezwoleń. Fotografowanie/filmowanie próby/spektaklu zależy od zgody udzielonej przez twórców poszczególnych spektakli oraz ustalonych przez nich warunków.
8. O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani przez biuro prasowe festiwalu e-mailem wysłanym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzenie wraz z listą wydarzeń, na które zostały przyznane wejściówki prasowe lub zezwolenia na fotografowanie/filmowanie, zostanie przesłane najpóźniej w poniedziałek 13 czerwca 2016 r. Akredytacja dla fotoreporterów i ekip telewizyjnych na widowisko na 60. rocznicę Czerwca 1956 jest prowadzona w ramachy akredytacji na obchody 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca '56 przez Urząd Miasta Poznania. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania szczegółowych informacji o zezwoleniach na fotografowanie/filmowanie spektakli, w późniejszym terminie.
9. Liczba akredytacji jest ograniczona.
10. Rzecznik prasowy festiwalu zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do redaktora naczelnego redakcji podanej w formularzu zgłoszeniowym, z prośbą o potwierdzenie delegowania osoby wnioskującej o akredytację do obsługi Malta Festival Poznań.
11. Akredytacja typu DZIENNIKARZ upoważnia do:
- otrzymywania materiałów prasowych (opisów, zdjęć) dotyczących wydarzeń festiwalowych
- wsparcia ze strony biura prasowego w planowaniu obsługi dziennikarskiej festiwalu
- wstępu na wydarzenia, na które zostały przyznane wejściówki
- ubiegania się o wywiady z twórcami i artystami biorącymi udział w festiwalu
Uwaga: wstęp na wydarzenia biletowane możliwy jest tylko na podstawie wejściówki prasowej. Plakietka akredytacyjna lub legitymacja prasowa nie są dokumentami umożliwiającymi wejście na wydarzenie.
12. Akredytacja typu FOTOREPORTER/ KAMARZYSTA upoważnia do:
- wsparcia organizacyjnego ze strony biura prasowego w planowaniu pracy w czasie festiwalu.
- wstępu na próby spektakli lub spektakle pod warunkiem uzyskania zgody na filmowanie/fotografowanie danego wydarzenia.

Zasady fotografowania/ filmowania zostaną określone przez rzecznika prasowego najpóźniej w dniu spektaklu. Nieprzestrzeganie tych zasad przez fotoreportera/kamerzystę może skutkować odebraniem akredytacji.
UWAGA: wejście na próbę/spektakl lub do fosy/strefy dla fotoreporterów i operatorów kamer możliwe jest jedynie na podstawie wydanej zgody i wpisana na listę zatwierdzonych fotoreporterów/kamerzystów. Plakietka akredytacyjna lub legitymacja prasowa nie są dokumentami umożliwiającymi wejście na próbę/spektakl lub do fosy/strefy dla fotoreporterów/kamerzystów.

13. Fotografowie i ekipyt telewizyjne akredytowane przez Urząd Miasta Poznania na obchody 60. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 otrzymują zgodę na fotografowanie i filmowanie fragmentu widowiska multimedialnego "Ksenofonia. Symfonia dla Innego" organizowanego w ramach Malta Festival  Poznań 2016.

Fotografowanie i filmowanie widowiska będzie możliwe wyłącznie ze stanowiska na podwyższeniu, które będzie usytuowane w odległości ok. 20 metrów od sceny. Używanie lampy błyskowej jest zabronione.

Fotografowanie będzie możliwe podczas trwającej ok. 21 min pierwszej części widowiska, na którą złoży się projekcja filmu z muzyką na żywo oraz podczas 30 min drugiej części widowiska. Druga część widowiska jest spektaklem tanecznym z muzyką na żywo.

Filmowanie będzie możliwe podczas trwającej ok. 21 min pierwszej części widowiska, na którą złoży się projekcja filmu z muzyką na żywo. Filmowanie będzie także możliwe podczas 5 min pierwszych minut oraz między 20 a 30 minutą drugiej części widowiska. Druga część widowiska jest spektaklem tanecznym z muzyką na żywo.

Następnie fotografowie i ekipy telewizyjne zostaną wyprowadzeni poza teren wydarzenia.

14. Fundacja Malta udziela na tych warunkach licencji i zezwoleń od dnia wydania akredytacji przez Fundację Malta lub Urząd Miasta Poznania (w przypadku widowiska "Ksenofonia. Symfonia dla Innego") na czas nieokreślony, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych

Materiały filmowe z wydarzeń Malta Festival Poznań 2016 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji wideo z Malta Festival Poznań 2016, do 3 minut z każdego wydarzenia, a w szczególności nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

Materiały zdjęciowe z wydarzeń Malta Festival Poznań 2016 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji z Malta Festival Poznań 2016 a w szczególności nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

Dodatkowe warunki wykorzystania zdjęć mogą zostać określone w komuniaktach przesyłanych mailowo do akredytowanych fotoreporterów oraz publikowanych na www.malta-festival.pl w zakładce „dla mediów“.

12. Złożenie Wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.